הנני מאשר/ת קבלת עדכונים לתיבת הדוא"ל

הפרשות לפנסיה חובה 2014

מעסיק יקר
לקראת סוף שנת המס 2014, להלן תזכורת בנוגע למועדי הזכאות לתשלום הפרשות סוציאליות בגין העובדים המבוטחים במסגרת צו הרחבה לפנסיית חובה.
מועד הזכאות:
ככלל, העובד זכאי להסדר פנסיוני בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו.
עובד שהגיע עם הסדר פנסיוני קיים, זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו.
מעסיקים שהצטרפו אליהם עובדים עם הסדר קיים במהלך חודשים 10-12.2014
נדרשים לבצע את ההפקדות עד תום שנת המס 2014
רכיבי השכר המבוטחים וגובה שיעורי ההפרשה:
השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שנקבע בחוק פיצויי פיטורים )התשכ"ג( 1963 או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, לפי הנמוך מבניהם.
החל משנת 2014אחוזי ההפקדות במסגרת הצו יעמדו על:

הפרשות עובד לתגמולים הפרשות מעסיק לתגמולים הפרשות מעסיק לפיצויים סה"כ הפרשות
5.5% 6% 6% 17.5%

הכוונים ייעוץ עסקי ופיתוח עסקים

כתובת: הטייסים 5, נס-ציונה

מען למכתבים: ת.ד 2159, רחובות, מיקוד 76121

טלפון: 08-9380199

פקס: 08-9302200

נייד: 054-4498810 (אורלי כהן)

דוא"ל: orly@72n.co.il